Ontdekkingsreizen met bloesemremedies

Purple flower

Bloesembeelden

 

 

 

 

 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.
Het is ons licht,
niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant,
buitengewoon,aantrekkelijk, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?!
Je bent toch een kind van God?
dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan
je kleiner voor te doen dan je bent,
zodat de mensen om je heen
zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn allemaal
bedoeld om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God,
die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons alemaal.
Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we anderen onbewust de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

 

 

Inaugurele rede 94 Nelson Mandela

 

 

 

terug welkom

Werken met Bloesemremedies is geen vervanging voor uw bezoek aan de huisarts of specialist. Aan de inhoud van deze site kunnnen geen rechten worden ontleend.

contact